THÔNG TIN CHUNG

Hướng dẫn sử dụng WIFI

Hướng dẫn sử dụng WIFI

Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể cho sinh viên cách vào mạng Wifi miễn phí bằng tài khoản được Nhà trường cung cấp

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email VNU

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email VNU

Tài khoản Email VNU là tài khoản hòm thư điện tử được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc ĐHQGHN cấp cho các cá nhân liên quan đế sử dụng trong […]

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng WIFI

Hướng dẫn sử dụng WIFI

Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể cho sinh viên cách vào mạng Wifi miễn phí bằng tài khoản được Nhà trường cung cấp

Chi tiết
Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Thông báo số 2660/TB-ĐHKT ngày 24/08/2021 về việc Sinh viên học online từ ngày 30/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Chi tiết
Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp  của dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 1357/TB-ĐHKT ngày 29/04/2021 về việc tiếp tục triển khai học online trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Chi tiết
Sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Thông báo số 1940/TB-ĐHKT ngày 30/06/2021 về việc sinh viên học online học kỳ Hè năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo về việc chính thức thực hiện thủ tục hành chính và thu phí sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo cơ chế một cửa tại Trường Đại học Kinh tế

Thông báo số 3913/TB-ĐHKT ngày 8/12/2021 Về việc chính thức thực hiện thủ tục hành chính và thu phí sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo cơ chế một […]

Chi tiết