HỌC BỔNG

Quyết định trao học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 25 suất học bổng Annex cho sinh viên học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao học bổng Lotte cho 12 sinh viên xuất sắc học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Chi tiết
Lễ trao học bổng Ươm tạo Nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN năm học 2022-2023

Lễ trao học bổng Ươm tạo Nhà khoa học trẻ KBSV-ĐHQGHN năm học 2022-2023

Được sự thống nhất của Quỹ Phát triển ĐHQGHN và Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng Ươm tạo […]

Chi tiết
Lễ trao học bổng K-T năm học 2022-2023

Lễ trao học bổng K-T năm học 2022-2023

Được sự thống nhất của Quỹ học bổng K-T, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng K-T năm học 2022-2023 cho 20 sinh viên xuất sắc.

Chi tiết
Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế

Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Thu năm 2022 cho 17 sinh viên BSBA Troy và 11 sinh viên BBA USF.

Chi tiết
40 Sinh viên UEB nhận học bổng “Thắp sáng tài năng thế hệ số” năm học 2022-2023

40 Sinh viên UEB nhận học bổng “Thắp sáng tài năng thế hệ số” năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 100 suất học bổng “Thắp sáng tài năng thế hệ số” năm học 2022-2023, trong đó có 40 sinh viên Trường Đại học Kinh […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định trao 30 suất học bổng của Quỹ học bổng Mitsubishi, trong đó có 4 sinh viên Trường Đại học Kinh tế nhận được học bổng[…].

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Quyết định trao học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc năm học 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội trao 57 suất học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc cho sinh viên năm học 2022-2023.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2022 - 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định cấp học bổng BIDV năm học 2022 – 2023 cho sinh viên chính quy với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – TROY kỳ Hè năm 2022

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BSBA – TROY kỳ Hè năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BSBA - Troy với tổng số […]

Chi tiết
Thông báo sinh viên nhận được học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 - 2023

Thông báo sinh viên nhận được học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 - 2023

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký 03 quyết định trao học bổng Annex học kỳ I, học bổng Nguyễn Trường Tộ và học bổng của tổ chức Shinnyoen năm học 2022 […]

Chi tiết