LỊCH THI

 Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy học kỳ I năm học 2022-2023

Sinh viên tham gia làm bài thi thử trên phần mềm thi theo địa chỉ website: https://thionline.ueb.edu.vn/ tại các phòng 101CSS, 102CSS, 103CSS để làm quen […]

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2022-2023

Sinh viên dự thi học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin cần đăng ký ca thi tại trang đăng ký ca thi của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN[…].

Chi tiết
Thay đổi thời gian ca thi 2,4 Học kỳ I năm học 2022-2023

Thay đổi thời gian ca thi 2,4 Học kỳ I năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế thông báo thay đổi thời gian ca thi 2 bắt đầu từ 9h30’ sang bắt đầu từ 10h00’, ca thi 4 bắt đầu từ 15h30’ sang bắt đầu từ 16h00’[…]

Chi tiết
Thay đổi lịch thi học phần Quản lý thị trường bất động sản học kỳ I năm học 2022-2023

Thay đổi lịch thi học phần Quản lý thị trường bất động sản học kỳ I năm học 2022-2023

Thời gian thi cũ: ca 1 ngày 21/02/2023Thời gian thi điều chỉnh: ca 4 ngày 21/02/2023

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2019-E bậc ĐH Học kỳ I năm học 2022 - 2023

Sinh viên khóa QH-2019-E tham gia kỳ thi phụ được tổ chức chiều ngày 07/02/2023 tại phòng 305E4 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 các khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E

Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 các khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2022-E

Thời gian thi Khóa QH-2020-E, QH-2021-E từ ngày 21/2/2023 đến ngày 13/03/2023, Khóa QH-2022-E thi từ ngày 27/2/2023 đến ngày 15/03/2023.

Chi tiết
Thay đổi hình thức thi học phần Quản trị tài chính quốc tế Học kỳ I, năm học 2022-2023

Thay đổi hình thức thi học phần Quản trị tài chính quốc tế Học kỳ I, năm học 2022-2023

Học phần Quản trị tài chính quốc tế đổi từ hình thức thi viết sang hình thức bài tập lớn

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2022-2023 Khóa QH-2019-E, Bậc đào tạo Đại học

Sinh viên khóa QH-2019-E thi hết học kỳ I, năm học 2022-2023 từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 10/01/2023 tại giảng đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, […]

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ kết thúc học phần bậc ĐH Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ kết thúc học phần bậc ĐH Học kỳ Hè năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia kỳ thi phụ ngày 9/9/2022 tại phòng 303E4 - Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi học kỳ Hè năm học 2021-2022 bậc Đại học

Lịch thi học kỳ Hè năm học 2021-2022 bậc Đại học

Sinh viên thi từ ngày 23/8/2022 đến ngày 26/8/2022 tại giảng đường 109 Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ II năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2021-E học kỳ II năm học 2021 - 2022

Sinh viên tham gia thi kỳ phụ ngày 5/8/2022 tại giảng đường E4 - Trường ĐH Kinh tế, 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Lịch thi kỳ thi phụ khóa QH-2020-E học kỳ I năm học 2021 - 2022

Sinh viên khóa QH-2020-E tham gia kỳ thi phụ ngày 20/7/2022 tại phòng 305 nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi tiết