HỌC BỔNG

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền bảo hiểm y tế cho sinh viên đợt tháng 01.2024.

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2024

Thực hiện nội dung công văn số 477/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 20/02/2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường […]

Chi tiết
Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Chương trình học bổng K-T năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 478/ĐHQGHN-CT&CTHSSV về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2023-2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Đồng hành VinGroup - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN […]

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BBA USF nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại […]

Chi tiết
Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Xét chọn sinh viên hệ liên kết quốc tế chương trình BSBA Troy nhận học bổng kỳ Thu 2023

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-ĐHKT ngày 15/08/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế tại […]

Chi tiết
Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Chương trình Học bổng Đồng hành VinGroup - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024

Thực hiện nội dung công văn số 174/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Đồng hành Vingroup […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách 20 sinh viên nhận được học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024, mỗi suất trị giá hơn 6 triệu đồng.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chương trình BSBA Troy kỳ Hè năm 2023

Nhà trường thông báo danh sách 12 sinh viên chương trình BSBA Troy nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ Hè năm 2023.

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo danh sách 12 sinh viên nhận được học bổng Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Chi tiết
Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2023

Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức đăng ký và trao học bổng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt tới sinh viên.

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024.

Chi tiết