LỊCH THI

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Công văn số 144/ĐHKT-ĐT ngày 17/01/2024 về việc lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ I năm học 2023 – 2024 (Đợt 1)

Chi tiết
Danh sách sinh viên hoãn thi  Học kỳ I năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên hoãn thi Học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số 131/TB-ĐHKT ngày 16/01/2024 về việc danh sách sinh viên hoãn thi học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Công văn số 68/ĐHKT-ĐT ngày 10/01/2024 về việc danh sách sinh viên thi Tin học cơ sở 2 tại phòng máy 301 E4 ngày 12/01/2024

Chi tiết
Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng máy của trường ngày 12/01/2024

Công văn số 21/ĐHKT-ĐT ngày 04/01/2024 về việc danh sách sinh viên không tham gia thi thử trực tuyến ngày 02/01/2024 và sinh viên đăng ký thi tại phòng […]

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên thi kết thúc học phần tại phòng máy Học kỳ I năm học 2023-2024

Video hướng dẫn sinh viên thi trên phần mềm thi: https://www.youtube.com/watch?v=5zCdqZ03BDs

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4564/ĐHKT-ĐT ngày 12/12/2023 về việc tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở, Học kỳ I năm học 2023-2024

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4398/ĐHKT-ĐT ngày 27/11/2023 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024  Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4377/TB-ĐHKT ngày 23/11/2023 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4167/TB-ĐHKT ngày 8/11/2023 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết
Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học  Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Lịch thi kỳ thi phụ bậc Đại học Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Sinh viên liên hệ hotline 0862396665 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).

Chi tiết
Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Công văn số 2368/ĐHKT-ĐT ngày 10/7/2023 về việc tổ chức thi thử trực tuyến cho sinh viên học học phần Tin học cơ sở

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ II năm học 2022-2023

Trang [VNU-CET] Hỗ trợ sinh viên dự thi có địa chỉ tại https://www.facebook.com/groups/233152222225313 tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên có phát sinh trong […]

Chi tiết