BẢO HIỂM Y TẾ

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Thông báo tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 01.2024

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua Bảo hiểm y tế đợt tháng 01.2024 cho sinh viên.

Chi tiết
Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E.

Chi tiết
Danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế, bị Bảo hiểm xã hội trả về và không mua bảo hiểm y tế đợt tháng 7/2023

Danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế, bị Bảo hiểm xã hội trả về và không mua bảo hiểm y tế đợt tháng 7/2023

Thực hiện công văn số 1530/ĐHKT-CTSV ngày 08/05/2023 về việc thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 07 năm 2023. Nhà trường thông báo tới […]

Chi tiết
Thông báo sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế đợt tháng 01/2023

Thông báo sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế đợt tháng 01/2023

Căn cứ kết quả mua bảo hiểm y tế, Nhà trường thông báo danh sách sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế đợt tháng 01/2023.

Chi tiết
Mở cổng thu bổ sung  Bảo hiểm y tế đợt 1/2023

Mở cổng thu bổ sung Bảo hiểm y tế đợt 1/2023

Căn cứ tình hình thu BHYT đến hết ngày 21/12/2022 Phòng Kế hoạch- Tài chính thông báo đợt thu bổ sung từ 8h00 ngày 25/12/2022 đến 23h59 ngày 25/12/2022[…]

Chi tiết
Thông báo danh sách Tân sinh viên đã mua và không tham gia Bảo hiểm y tế đợt tháng 11/2022

Thông báo danh sách Tân sinh viên đã mua và không tham gia Bảo hiểm y tế đợt tháng 11/2022

Thực hiện công văn số 3002/ĐHKT-CTSV ngày 06/09/2022 về việc thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên, Nhà trường thông báo danh sách Tân sinh […]

Chi tiết
Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 1.2023

Thông báo thực hiện tham gia bảo hiểm y tế sinh viên đợt tháng 1.2023

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 01.2023 cho sinh viên.

Chi tiết
Thông báo yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Thông báo yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN yêu cầu sinh viên cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số trước ngày 10/10/2022.

Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên QH-2022-E

Thông báo về việc thực hiện tham gia Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên QH-2022-E

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN yêu cầu Tân sinh viên QH-2022-E cần thực hiện kê khai thông tin để Nhà […]

Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên và lịch thu BHYT đợt tháng 05/2022

Thông báo danh sách sinh viên và lịch thu BHYT đợt tháng 05/2022

Thực hiện Công văn số 1011/ĐHKT-CTSV ngày 08/04/2022 về việc thực hiện tham gia BHYT sinh viên đợt tháng 05/2022, Nhà trường thông báo tới các đơn vị liên […]

Chi tiết
Tham gia BHYT sinh viên đợt tháng 05 năm 2022

Tham gia BHYT sinh viên đợt tháng 05 năm 2022

Thực hiện Luật BHYT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo mua BHYT đợt tháng 05 năm 2022 cho sinh viên như sau:

Chi tiết
Kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Công văn số 3002/ĐHKT-CTSV ngày 28/9/2021 V/v kê khai thông tin BHYT đợt 1 tháng 11 năm 2021

Chi tiết