SINH VIÊN

Đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024 tới Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết
Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên chính quy khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2023-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên chính quy khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2023-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường […]

Chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2022

Theo thông báo số 666/TB-KTNN ngày 3/11/2023 về thông báo kết quả kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế về thực hiện Nghị quyết 165 đối với mức thu học […]

Chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí

Thông báo về việc điều chỉnh và hoàn trả học phí

Theo chỉ thị Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023, Phòng Kế hoạch – Tài chính […]

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được trao học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng K - T năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Quỹ học bổng K - T năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo trao học bổng của Quỹ học bổng K - T năm học 2023-2024 cho 2 sinh viên Trường Đại học Kinh tế.

Chi tiết
Thông báo kết quả học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Thông báo kết quả học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo kết quả danh sách 3 sinh viên UEB nhận được học bổng của Quỹ học bổng Lotte, Hàn Quốc học kỳ 2, năm học 2023-2024.

Chi tiết
Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập chương trình BBA USF kỳ Thu năm 2023

Quyết định cấp bổ sung học bổng khuyến khích học tập chương trình BBA USF kỳ Thu năm 2023

Nhà trường thông báo danh sách bổ sung 1 sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập chương trình BBA USF kỳ Thu năm 2023.

Chi tiết
Quyết định Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quyết định Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo sau đại học

Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Quyết định quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo đại học (Áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2023 - 2024)

Quyết định quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo đại học (Áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2023 - 2024)

Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với bậc đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024

Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo chuẩn bị và thời gian dự kiến kế hoạch thu học phí học kỳ II/2023-2024

Chi tiết
Thông báo xét duyệt học bổng tham gia kỳ thi CFA năm 2024

Thông báo xét duyệt học bổng tham gia kỳ thi CFA năm 2024

Trong khuôn khổ hợp tác giữa CFA và Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Khoa Tài chính – Ngân hàng thực hiện xét duyệt 03 học […]

Chi tiết