Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 14:55 08/11/2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3427/ĐHKT-CTSV ngày 02/11/2021 về chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện nội dung công văn số 3301/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình  học bổng của Quỹ học bổng quốc tế Nitori, Nhật Bản (gọi là học bổng Nitori) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2, 3.

- Tiêu chuẩn:

Học kỳ 2, năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào cho năm học 2021-2022.

Có tham gia BHYT.

Lưu ý: Năm học 2021-2022, những sinh viên có dự định du học trong thời gian từ 1 tháng trở lên và sinh viên có thu nhập từ công việc làm thêm như nhân viên công ty chính thức không thuộc đối tượng nhận học bổng.

2. Giá trị mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu Trường Đại học Kinh tế: 03 sinh viên

    (Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên)

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của Phòng Đào tạo;

- Đơn đăng ký học bổng “Nitori International Scholarship Application Form” (theo mẫu của Quỹ);

- Báo cáo “Nitori International Scholarship Foundation Student report” (theo mẫu của Quỹ);

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các Khoa/Viện chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên. Hồ sơ bản gốc nộp khi có thông báo.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, mỗi Khoa viện xét chọn 01 hồ sơ; gửi công văn về Phòng CT&CTSV, đồng thời gửi danh sách (theo mẫu) và hồ sơ sinh viên dạng pdf tới địa chỉ email: luongnt@vnu.edu.vn trước ngày 9/11/2021.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Phòng CT&CTSV thì được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

Download công văn tại đây 

 

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 05/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 05/2023)

Trong nửa sau tháng 05 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Công văn số 1754/ĐHKT-ĐT ngày 25/05/2023 về việc thông báo hình thức thi kết thúc học phần bậc đào tạo Đại học, Học kỳ II năm học 2022-2023

Chi tiết
Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2022-2023

Đối với những sinh viên có nguyện vọng đăng ký học kỳ Hè, 2022-2023 nhưng chưa có tên trong danh sách đề nghị mở lớp, sinh viên đăng ký tại link https://forms.gle/HwUkWJZTKspLyDJdA ...

Chi tiết
Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sđh đợt 1 năm 2023

Kèm theo thông báo số 1683/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Thông báo số 1733/TB-ĐHKT ngày 23/5/2023 về việc tổ chức học kỳ Hè năm học 2022-2023

Chi tiết
Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 1)

Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo Thạc sĩ, Học kỳ II năm học 2022-2023 (Đợt 1)

Học viên tham gia thi hết học phần các ngày 24/06 và 25/06/2023 tại giảng đường Việt Úc - Trường Liên cấp Việt Úc, Phố Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình II, Nam Từ ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN(cập nhật nửa đầu tháng 05/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa đầu tháng 05/2023)

Trong nửa đầu tháng 05 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết