Hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 14:39 12/01/2023

Nhà trường quyết định chi tiền hỗ trợ 100.000đ/ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN chi tiền hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán năm 2023 cụ thể như sau: 

- Nội dung và mức chi: 

+ Hỗ trợ cho sinh viên dịp Tết nguyên đán năm 2023: 100.000đ/sinh viên. 

+ Hỗ trợ sinh viên ở lại các Khu ký túc xá dịp Tết Nguyên đán Quý Mão: 500.000đ/sinh viên. 

+ Hỗ trợ sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, không nơi nương tựa, tàn tật: 500.000đ/sinh viên. 

- Đối tượng: Sinh viên trong nước và sinh viên hệ liên kết quốc tế đang học tại trường.

Chi tiết Quyết định sinh viên xem tại đây.

Kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (Lần 1 cho khóa QH-2019-E)

Kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (Lần 1 cho khóa QH-2019-E)

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm thi cuối kỳ mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 10/02/2023. Nhà trường ...

Chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy học kỳ II, năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy học kỳ II, năm học 2022 – 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ chính sách cho sinh viên bao gồm miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp ...

Chi tiết
Không tổ chức đào tạo học kỳ Hè, năm học 2022-2023

Không tổ chức đào tạo học kỳ Hè, năm học 2022-2023

Nhà Trường thông báo không tổ chức học kỳ Hè, năm học 2022-2023 do không đảm bảo thời gian tổ chức học kỳ phụ căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học ...

Chi tiết
Thông báo tuyển sứ giả sinh viên cho chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2023”

Thông báo tuyển sứ giả sinh viên cho chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2023”

Thông báo số 203/TB-ĐHKT ngày 31/01/2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc tuyển sứ giả sinh viên cho chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2023”

Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế đợt tháng 01 năm 2023

Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế đợt tháng 01 năm 2023

Phòng CT&CTSV thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký được bảo hiểm y tế và bị Bảo hiểm xã hội trả về đợt tháng 01 năm 2023.

Chi tiết
Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2022-2023

Đăng ký học lần 1: 20h00 ngày 24/2/2023 -8h00 ngày 27/2/2023Đăng ký học lần 2: 20h00 ngày 10/3/2023- 8h00 ngày 13/3/2023Đăng ký học lần 3: 20h00 ngày 7/4/2023 ...

Chi tiết
Điều chỉnh thời gian học Giáo dục QPAN & GDTC áp dụng cho sinh viên Khóa QH-2022-E

Điều chỉnh thời gian học Giáo dục QPAN & GDTC áp dụng cho sinh viên Khóa QH-2022-E

Thời gian học điều chỉnh từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 (Thời gian học cụ thể Trung tâm Giáo dục QP&AN sẽ có thông báo sau)

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, tàn tật, khuyết tật dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Hỗ trợ sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, tàn tật, khuyết tật dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Căn cứ Tờ trình được phê duyệt của Ban giám hiệu. Nhà trường thông báo tới các Khoa/ Viện QTKD về việc hỗ trợ sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ ...

Chi tiết
Đăng ký chuyển điểm, hủy điểm học phần năm 2023 Bậc đào tạo đại học

Đăng ký chuyển điểm, hủy điểm học phần năm 2023 Bậc đào tạo đại học

Sinh viên đăng ký chuyển điểm, hủy điểm trước ít nhất 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.

Chi tiết