Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Phòng Đào tạo 16:54 22/09/2022

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học để khai báo thông tin cá nhân, đăng ký học phần, download đề cương học phần, xem lịch thi, xem kết quả học tập,…

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo tại link: https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp

Tên đăng nhập:  Mã số sinh viên

Mật khẩu mặc định: Mã số sinh viên

Sinh viên ĐỔI MẬT KHẨU trong lần đầu đăng nhập và TỰ BẢO MẬT, CHỊU TRÁCH NHIỆM về mật khẩu của mình.

Sinh viên download Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học tại đây

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2021-2022

Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2021-2022

Cuốn Cẩm nang sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2020-2021 cung cấp các thông tin hữu ích về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; các chỉ dẫn ...

Chi tiết