Kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, bằng kép

Phòng Kế hoạch - Tài chính 14:45 18/11/2022

Sinh viên  tra cứu thông tin chi tiết về học phí học kỳ I năm học 2022-2023 trên cổng thông tin một cửa.

 

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 tính đến hết ngày 15/11/2022.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 
  2. Danh sách sinh viên chưa thu được học phí học kỳ I năm học 2022-2023 

Sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV – CN Mỹ Đình sau ngày 30/11/2022.

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD đánh giá điểm rèn luyện về ý thức thực hiện các quy định của Nhà trường đối với các sinh viên có tên trong danh sách chưa thu được học phí học kỳ I năm học 2022-2023.

Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm ...

Chi tiết
Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, BK, TNTT

Thông báo kết quả quyết toán đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, BK, TNTT

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả QUYẾT TOÁN đợt thu học phí học kỳ II năm ...

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Căn cứ kết quả đợt thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2022-2023 và phản hồi của sinh viên tính đến hết ngày 20/06/2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, Bằng kép, TNTT

Thông báo kết quả sau rà soát đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 chương trình đào tạo hệ Chuẩn, Bằng kép, TNTT

Căn cứ kết quả đợt thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2022-2023 và phản hồi của sinh viên tính đến hết ngày 20/06/2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ...

Chi tiết
Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc Đại học hệ Chuẩn, bằng kép, TNTT

Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 các chương trình đào tạo bậc Đại học hệ Chuẩn, bằng kép, TNTT

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023.

Chi tiết
Thông báo kết quả thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ CLC TT23

Thông báo kết quả thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ CLC TT23

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 tính đến hết ngày 07/06/2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học ...

Chi tiết
Thông báo kết quả thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, bằng kép, TNTT

Thông báo kết quả thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chuẩn, bằng kép, TNTT

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 tính đến hết ngày 07/06/2023. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học ...

Chi tiết
Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh ...

Chi tiết