Kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (Lần 1 cho khóa QH-2019-E)

Phòng Đào tạo 16:15 07/02/2023

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm thi cuối kỳ mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 10/02/2023. Nhà trường thông báo kết quả kiểm tra điểm thi cuối kỳ cùng thông báo điểm lần 2 trước 12h ngày 21/02/2023.

Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm lần 1 cho khóa QH-2019-E theo địa chỉ truy cập https://daotao.vnu.edu.vn/(Bao gồm điểm thành phần, điểm cuối kỳ, điểm kết luận).

Danh sách các lớp học phần chưa có điểm bao gồm:

STTMã  lớp HP

Tên học phần

Số TC

Loại điểm

Giảng viên theo TKB

1PEC3046 1Quản lý Thị trường Khoa học - Công nghệ

3

Điểm TP và CK

PGS.TS. Tô Thế Nguyên

2PEC3046 2Quản lý Thị trường Khoa học - Công nghệ

3

Điểm TP và CK

PGS.TS. Tô Thế Nguyên

3PEC3046 3Quản lý Thị trường Khoa học - Công nghệ

3

Điểm CK

PGS.TS. Tô Thế Nguyên

4FAA4004-E 1Kiểm toán nội bộ***

3

Điểm CK

TS. Phạm Ngọc Quang

5FAA4004-E 2Kiểm toán nội bộ***

3

Điểm CK

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy
TS. Phạm Ngọc Quang

6BSA3066 3Chiến lược kinh doanh***

3

Điểm CK

TS. Phạm Vũ Thắng

7BSA3031-E*Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp*

3

Điểm CK

TS. Phạm Vũ Thắng

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm thi cuối kỳ mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401-Nhà E4 trước 12h ngày 10/02/2023. Nhà trường thông báo kết quả kiểm tra điểm thi cuối kỳ cùng thông báo điểm lần 2 trước 12h ngày 21/02/2023.

Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác tổng hợp điểm, lên điểm và không chấm lại bài thi.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: ThS Lê Thị Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Đề nghị các Khoa và Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

Download Công văn tại đây

 

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 1084/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường Đại học Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2022-2023 ...

Chi tiết
Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn Giao thông

Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn Giao thông

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn giao thông.

Chi tiết
Cuộc thi Online tìm hiểu về các Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Cuộc thi Online tìm hiểu về các Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của sinh viên về các quy định, quyền và nghĩa vụ của sinh viên khi học tập tại Trường và tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú ...

Chi tiết
Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn ...

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên Khóa QH-2022-E kê khai thông tin cá nhân vào quyển UEB Visa

Hướng dẫn sinh viên Khóa QH-2022-E kê khai thông tin cá nhân vào quyển UEB Visa

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc ...

Chi tiết
Thông báo kết quả học tập  học kỳ I năm học 2022-2023 lần 1  (Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E)

Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 lần 1 (Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E)

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm thi cuối kỳ mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401 - Nhà E4 trước 12h ngày 22/3/2023. Nhà trường ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Nhà trường thông báo thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin.

Chi tiết
Bổ sung nội dung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

Bổ sung nội dung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

Nhà trường thông báo quyết định bổ sung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy từ kỳ II năm học 2022-2023.

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua địa chỉ hòm thư trangdt.ueb@vnu.edu.vn/ trangdt.ueb@gmail.com , SĐT: 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc

Chi tiết