Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023

Phòng Tổ chức Nhân sự 17:38 06/02/2023

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với nhà giáo sau đây được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 4732/BGDĐT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023; Hướng dẫn số 3910/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 04/11/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023.

Đến nay, Hội đồng xét tặng Nhà giáo Ưu tú, lần thứ 16 - năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã nhận được hồ sơ của PGS.TS Lê Trung Thành đề nghị Hội đồng cấp cơ sở Trường Đại học Kinh tế xét, trình xét Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 27, danh sách đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được công bố bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường để lấy ý kiến nhân dân. 

Sau đây, Cổng Thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng giới thiệu danh sách 01 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, lần thứ 16 - năm 2023.

Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023:

1. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành, Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Giáo dục Quốc tế, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh.

Những ý kiến đóng góp của nhân dân, các đơn vị liên quan xin được gửi về Trường qua phòng Tổ chức Nhân sự, điện thoại 024.3754.8547, số máy lẻ 522; Email: tochuc_kt@vnu.edu.vn trước ngày 16 tháng 02 năm 2023 để tổng hợp.

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN(cập nhật nửa sau tháng 03/2023)

Trong nửa sau tháng 03 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học.

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 907/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn ...

Chi tiết
Những “chiến binh BC” đã sẵn sàng tỏa sáng tại GALA Chung kết Business Challenges mùa 6

Những “chiến binh BC” đã sẵn sàng tỏa sáng tại GALA Chung kết Business Challenges mùa 6

Với sự thành công sau 5 mùa tổ chức, UEB Business Challenges mùa 6 đánh dấu sự quay trở lại bùng nổ hơn với quy mô lớn, mở ra cơ hội cho nhiều dự án kinh ...

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành Quyết định về việc quy định mức thu lệ phí phỏng vấn theo phương thức xét tuyển chứng chỉ Tiếng Anh ...

Chi tiết