Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 7/2022)

Phòng Thanh tra & Pháp chế, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 10:58 26/07/2022

Trong nửa sau tháng 7 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. 


 

1. Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 07 năm 2022 : Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 793/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/07/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Theo đó, đơn giản hóa một số điều kiện thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục như sau:

- Bỏ quy định: Có dự kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo trong đề án thành lập trường.

Quy định này được đề xuất bỏ bởi đã được thể hiện chi tiết tại nội dung của Đề án thành lập trường.

- Bỏ điều kiện: Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính tối thiểu là 05 ha và đạt bình quân tối thiểu là 25m/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển” tại khoản 3 Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 33 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP ).

Điều kiện này được đề xuất bỏ bởi việc thành lập trường chưa cần diện tích xây dựng, nếu quy định sẽ trùng lặp với điều kiện để trường đại học hoạt động đào tạo.

Do đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bãi bỏ khoản 5 Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Với việc thông qua cắt giảm, đơn giản hóa các nội dung trên sẽ giảm chi phí là 9.613.600 đồng/năm tương ứng với 26,67% tổng chi phí so với hiện nay.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 793/QĐ-TTg 

2. Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.

a, Hiệu lực thi hành : Quyết định số 840/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/07/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Theo nội dung của Quyết định, lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”. Theo đó, việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” phải bảo đảm những nội dung, yêu cầu sau: Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra. Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

>>> Xem toàn văn: Quyết định số 840/QĐ-TTg

3. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 20222 về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

a, Hiệu lực thi hành : Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/7/2022 và thay thế các Thông tư 24/2017/TT-BGDĐTThông tư 25/2017/TT-BGDĐT .

b, Nội dung cơ bản:

Trong đó, quy định sửa mã ngành, bổ sung ngành mới trong danh mục các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ như sau:

- Sửa mã ngành:

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu: Mã ngành 9220241 (mã ngành cũ 6222024);

Quản lý văn hóa: Mã ngành 9229042 (mã ngành cũ 9319042);

Quản lý kinh tế: Mã ngành 9310110 (mã ngành cũ 9340410);

Y học dự phòng: Mã ngành 9720110 (mã ngành cũ 9720163);

Y học cổ truyền: Mã ngành 9720115 (mã ngành cũ 9720113);

Khoa học thần kinh: Mã ngành 9720158 (mã ngành cũ 9720159);

Tổ chức quản lý dược: Mã ngành 9720212 (mã ngành cũ 6272041);

Biên phòng: Mã ngành 9860214 (mã ngành cũ 9860215);

- Các ngành được bổ sung mới:

Khoa học quản lý;

Luật;

Khoa học dữ liệu;

Trí tuệ nhân tạo;

Kỹ thuật cơ điện tử;

Kỹ thuật hàng hải;

Trinh sát kỹ thuật;

Kỹ thuật Công an nhân dân;

Ngoài ra, sửa tên ngành đối với ngành Nhãn khoa: Mã ngành 9720157 (tên ngành cũ Mắt (nhãn khoa)).

>>> Xem toàn văn: Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT

4. Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

a, Hiệu lực thi hành : Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/07/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Theo nội dung của kế hoạch: Các hoạt động được tiến hành triển khai bao gồm: Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương tình giáo dục phổ thông theo trình tự, thủ tục rút gọn; xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy bắt buộc cho tất cả học sinh; tổ chức Hội thảo xin ý kiến, tổ chức, các nhà khoa học, giáo viên về Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học; biên soạn, thẩm định, tài liệu tập huấn thực hiện Chương trình Lịch sử bắt buộc; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các Sở Giáo dục và Đào tạo (01 chuyên viên, 02 giáo viên) về hướng dẫn thực hiện Chương trình Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12; tập huấn chia làm 03 địa điểm, khu vực các tỉnh phía Bắc, khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khu vực các tỉnh phía Nam (03 ngày/đợt). Hình thức tập huấn trực tiếp.

>>> Xem toàn văn: Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT

5. Kế hoạch số 751/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2022 - 2025

a, Hiệu lực thi hành : Kế hoạch số 751/KH-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 07/07/2022

b, Nội dung cơ bản: 

Theo nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở Trung ương và địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, xã hội đối với việc phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường học; chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất trong chương giáo dục phổ thông năm 2018; duy trì và phát triển phong trào hoạt động thể thao trường học, tổ chức và tham gia các giải thi đấu thể thao dành cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế. Thành lập và phát triển Câu lạc bộ các môn thể thao học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, tổ chức tập thể dục giữa giờ, thể dục buổi sáng và tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho học sinh, sinh viên; rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (nhà tập, nhà đa năng, sân tập và bể bơi) trang thiết bị, dụng cụ phục vụ Giáo dục thể chất và Thể thao trường học. Dành quỹ đất cho việc xây dựng công trình thể thao, sân chơi, bãi tập phục vụ Giáo dục thể chất và Thể thao trường học tại các địa phương; tăng cường đội ngũ giáo viên, giảng viên Giáo dục thể chất đảm bảo đủ về số lượng và trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo quy định; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo môi trường pháp lý thực sự thuận lợi, khuyến khích thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, củng cố, phát triển các hoạt động hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức thể thao học sinh, sinh viên khu vực và thế giới.

>>> Xem toàn văn: Kế hoạch số 751/KH-BGDĐT

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Thông báo nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Kèm theo Thông báo số 3494/TB-ĐHKT ngày 22/9/2023 về việc nghỉ học sáng ngày 04/10/2023 để tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Science Po, Pháp

Trường Đại học Kinh tế thông báo về chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân năm 2024.

Chi tiết
Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học MOS tại Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo (ISECI) năm 2023

Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo có kế hoạch mở lớp học MOS như sau:

Chi tiết
Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thư mời tham gia chào giá phục vụ tổ chức sự kiện cho Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN trân trọng kính mời các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm về tổ chức sự kiện tham gia báo giá phục vụ tổ chức ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài  Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các đối tác nước ngoài Học kỳ II năm học 2023-2024

Thông báo số 3341/TB-ĐHKT ngày 14/9/2023 về các chương trình trao đổi sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024.

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 09/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 09/2023)

Trong nửa đầu tháng 09 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên khóa QH-2023-E

Tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách tài khoản email VNU và tài khoản Microsoft Teams dành cho tân sinh viên Khóa QH-2023-E

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 như sau:

Chi tiết