Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 10:51 21/03/2023

Quy định cấp xét học bổng đầu vào thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Hàng năm, học viên tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ có cơ hội nhận học bổng đầu vào thạc sĩ do Trường Đại học Kinh tế cấp.

Chi tiết xem tại: Quyết định số 1905/QĐ-ĐHKT ngày 28/03/20222 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng đầu vào thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế.

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Hàng năm, Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế được hỗ trợ học bổng do Trường Đại học Kinh tế cấp và do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Chi tiết
Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 2318/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 07 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản ...

Chi tiết
Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2022

Học viên được hỗ trợ 1,200,000 KRW mỗi tháng, bao gồm tiền ở ký túc xá tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc và tiền sinh hoạt phí. - Được cấp vé máy bay ...

Chi tiết
Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Học bổng Toshiba Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện nội dung công văn số 2080/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản ...

Chi tiết