Thông báo Lịch thi tuyển sinh SĐH Đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 10:51 09/09/2022

Kèm theo Thông báo số 3050/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giá`m đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3803/QĐ-ĐHKT ngày 02/11/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022;

Căn cứ Công văn số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27/01/2022 về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/02/2022 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Ngày 17 tháng 9 năm 2022 (Thứ 7)

2. Các ngành thi: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Kinh tế chính trị.

3. Địa điểm: Giảng đường Việt Úc, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN (tầng 7, 8 tòa nhà Trường Phổ thông Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) (có lịch thisơ đồ kèm theo)

4. Tra cứu phòng thi, số báo danh: Thí sinh dùng số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước để tra cứu trên cổng thông tin điện tử http://ueb.edu.vn

5. Thông tin liên hệ: 

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa chỉ: Phòng 401, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.37547506, số máy lẻ 305

>> Xem Danh sách thí sinh dự thi tại đây.

>> Xem Thông báo tại đây.