Thông báo Về chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ II, năm học 2022-2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 14:30 12/01/2023

Kèm theo Thông báo số 104TB-ĐHKT ngày  10 tháng 1 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên trong nước Học kỳ II, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng 

- Sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong nước.

- Có điểm trung bình chung tích lũy tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký xét tuyển chương trình trao đổi đạt từ 2,5 trở lên. 

- Có đủ điều kiện về tài chính để tham gia chương trình trao đổi.

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Theo thời khóa biểu của các trường đối tác (Phòng Đào tạo sẽ thông báo khi nhận được thời khóa biểu cụ thể của các trường)

- Địa điểm: Học tại các trường đối tác như sau

TT

Tên trường

1

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

2

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. HCM) 

3

Trường Đại học Đà Lạt 

3. Chi phí tham gia chương trình:

- Sinh viên đóng học phí theo quy định của Trường Đại học Kinh tế khi tham gia trao đổi Học kỳ II năm học 2022-2023.

- Sinh viên tự túc sinh hoạt phí và các chi phí phát sinh khác khi tham gia chương trình trao đổi.

4. Trách nhiệm của sinh viên:

- Chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, nội quy của trường sở tại. 

- Tuân thủ thời khóa biểu, các quy định về học tập, kiểm tra đánh giá, quy định về rèn luyện và các quy định có liên quan khác tại trường sở tại. 

- Các chi phí phát sinh khi sinh viên tham gia các hoạt động đào tạo ngoài chương trình đào tạo thỏa thuận của hai trường nộp tại trường sở tại theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm về đi lại, chỗ ăn ở, sinh hoạt và các chi phí bảo hiểm, y tế và các chi phí khác liên quan trong thời gian học trao đổi tại trường sở tại. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của hai Trường đối với sinh viên trao đổi.

5. Cách thức đăng ký xét tuyển:

- Sinh viên đăng ký theo đường link tại đây, đồng thời nộp đơn đăng ký xét tuyển tại các Khoa/Viện Quản trị Kinh doanh (theo mẫu tại phụ lục 1) từ ngày 10/01/2023 đến ngày 03/02/2023. Các Khoa/Viện tập hợp danh sách sinh viên đạt yêu cầu (theo mẫu tại Phụ lục 2) gửi Phòng Đào tạo trước ngày 07/02/2023.

- Sau khi nhận được thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2022-2023 từ các Trường đối tác, Phòng Đào tạo sẽ gửi thời khóa biểu và hướng dẫn đăng ký các học phần cho sinh viên đăng ký học trao đổi. Sinh viên sau khi nhận được thời khóa biểu cụ thể sẽ thực hiện đăng ký học phần trao đổi theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

Lưu ý:

(i) Học phần sinh viên đăng ký tại trường sở tại chỉ được công nhận tương đương khi có cùng tên học phần và số tín chỉ không nhỏ hơn số tín chỉ của học phần này trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hoặc nằm trong quyết định công nhận học phần tương đương giữa hai trường.

(ii) Sinh viên chỉ được đăng ký học tại trường sở tại và công nhận kết quả học tập các học phần giảng dạy bằng tiếng Việt trong khung chương trình đào tạo sinh viên 3 đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Các học phần học bằng tiếng Anh sinh viên phải tích lũy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

(iii) Trong trường hợp sinh viên đã hoàn thành một học kỳ theo chương trình trao đổi và có nguyện vọng đăng ký học học kỳ ngay sau đó có thể đăng ký trực tiếp tại trường sở tại trong thời hạn ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

(iv) Trong trường hợp sinh viên đã tham gia học nhưng chưa hoàn thành các học phần đã đăng ký tại trường sở tại có nguyện vọng tiếp tục hoàn thành các học phần này tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cần liên hệ ngay với phòng Đào tạo – Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo thông tin tại mục 8 của thông báo này để được tư vấn hỗ trợ.

(v) Toàn bộ kết quả tích lũy của sinh viên tại trường sở tại được chuyển điểm về Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (kể cả các học phần không đạt) theo quy định.

6. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân:

- Phòng Tuyển sinh và các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm thông báo đến sinh viên về kế hoạch trao đổi tín chỉ trong nước Học kỳ II năm học 2022-2023.

- Cố vấn học tập của các lớp có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn sinh viên đăng ký tham gia chương trình trao đổi.

7. Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học

Nhà trường dự kiến sẽ công bố danh sách sinh viên được chấp nhận học trao đổi trong nước Học kỳ II năm học 2022-2023: trước 17h00 ngày 10/02/2023 (xem tại website Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN).

8. Thông tin liên hệ:

- Phòng Đào tạo 

- Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - Địa chỉ: Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Điện thoại: 024 37547506 (máy lẻ: 554 – Dương Đức Hoàn)

.Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

>> Xem Thông báo tại đây.

 

Không tổ chức đào tạo học kỳ Hè, năm học 2022-2023

Không tổ chức đào tạo học kỳ Hè, năm học 2022-2023

Nhà Trường thông báo không tổ chức học kỳ Hè, năm học 2022-2023 do không đảm bảo thời gian tổ chức học kỳ phụ căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học ...

Chi tiết
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Chuo, Nhật Bản

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Chuo, Nhật Bản

Thông báo số 202/TB-ĐHKT ngày 31/1/2023 của Trường Đại học Kinh tế về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Chuo, Nhật Bản.

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học St.Francis, Hoa Kỳ – Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học St.Francis, Hoa Kỳ – Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học Troy, Hoa Kỳ – Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết Đại học Troy, Hoa Kỳ – Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh vào Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hệ đại học chính ...

Chi tiết
Công bố điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Công bố điểm học kỳ I năm học 2022-2023 (Đợt 1) Bậc đào tạo Thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm các học phần kết thúc thi ngày 10,11/12/2022 (Đợt 1) trên cổng thông tin ĐHQGHN theo địa chỉ https://dksdh.vnu.edu.vn/. ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 01/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa sau tháng 01/2023)

Trong nửa sau tháng 01 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2022-2023

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2022-2023

Sinh viên dự thi học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Triết học Mác - Lênin cần đăng ký ca thi tại trang đăng ký ca thi của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN....

Chi tiết
Thông báo tuyển sứ giả sinh viên cho chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2023”

Thông báo tuyển sứ giả sinh viên cho chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2023”

Thông báo số 203/TB-ĐHKT ngày 31/01/2023 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc tuyển sứ giả sinh viên cho chương trình “Tư vấn tuyển sinh 2023”

Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh viên tham gia Study tour tại Ba Lan đợt 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh viên tham gia Study tour tại Ba Lan đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức chương trình Study tour in Poland – Ngắm tuyết đầu năm mới tại Xứ sở Bạch dương 2023 dành cho ...

Chi tiết