Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 08:30 24/03/2023

Kèm theo Thông báo số 658/TB-ĐHKT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh tại Hội nghị tuyển sinh năm 2023 vào ngày 03/03/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 576/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển đại học chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023;

Căn cứ Quyết định 578/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển trung học cơ sở, trung học phổ thông, vừa làm vừa học và liên kết quốc tế năm 2023;

Căn cứ Công văn số 626/ĐHQGHN-ĐT ngày 06/03/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023;

Trường Đại học Kinh tế thông báo tuyển sinh đại học năm 2023 như sau:

I. Tuyển sinh đại học chính quy trong nước

1. Đối tượng tuyển sinh chung

Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, bao gồm:

- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; 

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định;

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế tuyển sinh các thí sinh trên phạm vi cả nước và tuyển sinh người nước ngoài theo quy định nêu trên.

3. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế tuyển sinh đại học chính quy như sau:

*Lưu ý: 

(1) Trường hợp Nhà trường không tuyển đủ chỉ tiêu đã được phân bổ trong phương thức khác, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển còn lại trong phương thức khác;

(2) Trường hợp Nhà trường không tuyển đủ chỉ tiêu đã được phân bổ cho các phương thức khác, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT;

(3) Tổ hợp xét tuyển: 

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

- D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

- D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh).

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).

4. Các phương thức xét tuyển

STT

Phương thức xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

Lệ phí

Ghi chú

1

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

 

Chi tiết tại Phụ lục 1

2

Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh bậc THPT do ĐHQGHN tổ chức

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 2

3

Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và phỏng vấn

20/04 – 09/06/2023

* 30.000đ/hồ sơ

* Phỏng vấn: 300.000đ/thí sinh

Chi tiết tại Phụ lục 3

4

Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

 

Chi tiết tại Phụ lục 4

5

Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 5

6

Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 6

7

Ưu tiên xét tuyển:

- Theo Quy chế của Bộ GD&ĐT

- Theo Quy định của ĐHQGHN

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 7

8

Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 8

9

Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 9, Phụ lục 9.1

10

Xét tuyển sinh viên quốc tế

05/05 – 09/06/2023

30.000đ/hồ sơ

Chi tiết tại Phụ lục 10, Phụ lục 10.1

11

Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

 

30.000đ/hồ sơ

Có Thông báo tuyển sinh riêng 

* Lưu ý:

- Thời gian đăng ký xét tuyển có thể điều chỉnh khi có Hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên phần mềm xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế tại địa chỉ http://xettuyendaihoc.ueb.edu.vn/Home/Index và gửi hồ sơ bản giấy sau khi đăng

ký trực tuyến thành công qua hình thức chuyển phát nhanh theo kế hoạch của Nhà trường (chi tiết tại Thông báo tuyển sinh) đối với các phương thức xét tuyển sau: 

(1) Xét tuyển kết quả thi ĐGNL; 

(2) Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả học tập bậc THPT và kết hợp phỏng vấn; 

(3) Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT;

(4) Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT; 

(5) Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN; 

(6) Xét tuyển chứng chỉ quốc tế khác (SAT, A-Level, ACT); 

(7) Ưu tiên xét tuyển; 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp theo kế hoạch của Nhà trường tại Thông báo tuyển sinh đối với các phương thức xét tuyển sau: 

(1) Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học; 

(2) Xét tuyển sinh viên quốc tế;

(3) Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao năm 2023.

5. Nguyên tắc xét tuyển chung

- Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

- Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ từng ngành;

- Trường hợp Nhà trường không tuyển đủ chỉ tiêu đã được phân bổ cho các phương thức khác, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023;

- Điểm xét tuyển của PTXT kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và PTXT chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: theo thang điểm 40 và làm tròn đến hai chữ số thập phân;

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT;

6. Ưu tiên theo khu vực, đối tượng

6.1. Nguyên tắc cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Trường ĐHKT áp dụng cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng như sau:

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực: khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên;  

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng: nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) là 2,0 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 1,0 điểm;

- Các mức điểm ưu tiên tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng môn thi (không nhân hệ số);

- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

   Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên 

- Trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.

6.2. Cách tính điểm ưu tiên theo từng phương thức xét tuyển

Nhà trường áp dụng cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đối với các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

(1) PTXT kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 

- Đối với thí sinh đạt tổng điểm dưới 22.5 điểm được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = Mức điểm ưu tiên x 4:3

- Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên được xác định theo công thức sau:

  Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên x 4:3

(2) PTXT kết quả ĐGNL học sinh bậc THPT năm 2023: 

 - Đối với thí sinh đạt tổng điểm dưới 112.5 điểm được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = Mức điểm ưu tiên x 5

 - Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 112,5 trở lên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(150 – Điểm Đánh giá năng lực)/37,5] × Mức điểm ưu tiên x 5

(3) PTXT chứng chỉ tiếng Anh kết hợp kết quả thi tốt nghiêp THPT năm 2023:

- Đối với thí sinh đạt tổng điểm dưới 22.5 điểm được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = Mức điểm ưu tiên x 4:3

- Đối với thí sinh có tổng điểm chứng chỉ Tiếng Anh quy đổi và 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,5 trở lên được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên  x 4:3

7. Học phí

7.1. Sinh viên đại học chính quy trong nước (theo định mức KTKT được phê duyệt):

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023 như sau: 

  + Năm học 2023-2024: 4.400.000đồng/tháng (tương đương 44.000.000 đồng/năm)

  + Năm học 2024-2025: 4.600.000đồng/tháng (tương đương 46.000.000 đồng/năm)

  + Năm học 2025-2026: 4.800.000đồng/tháng (tương đương 48.000.000 đồng/năm)

  + Năm học 2026-2027: Dự kiến tăng không quá 5% so với năm học 2025-2026

7.2. Sinh viên đại học chính quy (ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao):

Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023: 98.000.000 đồng/sinh viên/ khóa học (tương ứng 2.450.000 đồng/tháng; 770.000 đồng/tín chỉ).

II. Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài

Tổng chỉ tiêu: 350

Trong đó: 

- Theo kết quả thi THPT: 100

- Theo phương thức khác: 250

1. Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng)

STT

Tên ngành

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Ghi chú

Theo kết quả thi THPT

Theo phương thức khác

Tổng chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh

(do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng)

QHE80

50

150

200

A01

D01

D07

D08

Theo kết quả thi THPT: Điểm trung bình các môn thi đạt tối thiểu 5.0; điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2

2. Ngành Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng)

STT

Tên ngành

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp xét tuyển 3

Tổ hợp xét tuyển 4

Tổ hợp xét tuyển 5

Tổ hợp xét tuyển 6

Tổ hợp xét tuyển 7

Ghi chú

Theo kết quả thi THPT

Theo phương thức khác

Tổng chỉ tiêu

1

Quản trị 

kinh doanh 
(do Đại học St.Francis,  Hoa Kỳ cấp bằng)

QHE89

50

100

150

A01

D01

D07

D08

 D09

 D10

 D84

Theo kết quả thi THPT: Điểm trung bình các môn thi đạt tối thiểu 5.0; điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.5/10.0 trở lên và nhân hệ số 2

Tổ hợp xét tuyển (sử dụng 04 tổ hợp A01/D01/D07/D08 đối với QHE80 và 07 tổ hợp A01/D01/D07/D08/D09/D10/D84 đối với QHE89): 

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

- D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh).

- D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh). 

- D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh). 

- D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh).

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh).

- D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh).

2. Hồ sơ tuyển sinh 

Phát hành và tiếp nhận từ ngày 01/02/2023 đối với Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis, Hoa Kỳ và từ ngày 01/02/2023 đối với Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ  tại Văn phòng Tuyển sinh Quốc tế - Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế (Phòng 106, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) (Chi tiết tại Phụ lục 11Phụ lục 12).

III. Thông tin liên hệ

- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Địa chỉ 

Trụ sở chính: Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử:  https://ueb.vnu.edu.vn/

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội

- Email: http://tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/ueb.edu.vn

6. Điện thoại liên hệ tuyển sinh

6.1. Tuyển sinh đại học chính quy trong nước 

- Tư vấn tuyển sinh:

024.37547506/máy lẻ 666, 888 

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0913 486 773

- Công tác xét tuyển:

024.37547506/máy lẻ 305, 534, 554

Hotline tư vấn công tác xét tuyển: 0862 415 556

6.2. Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài

024.37547506/máy lẻ 508, 518

Hotline: 03 8535 8535/0926 992 688

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo.

>> Xem Thông báo tại đây.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Kèm theo Quyết định số 806/QĐ-ĐHKT ngày 19/03/2024

Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2024

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2024

Kèm theo Thông báo số 808/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Thông báo số 1209/TB-ĐHKT ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-ĐHKT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BSBA TROY Khóa 22

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu BBA - USF Khóa 3

Từ ngày 16/03/2023, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tiếp tục xét tuyển trực tiếp 90 chỉ tiêu có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đủ điều kiện (tối ...

Chi tiết
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chi tiết
Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chương trình liên ...

Chi tiết