Thông báo về kết quả tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

15:09 25/07/2022

Thông báo số 2343/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế về kết quả tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. 

Căn cứ quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2919 và Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Thực hiện kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Tại phiên họp thứ 2 của Hội đồng ngày 22/7/2022, các thành viên của Hội đồng đã họp thảo luận ứng viên đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Hội đồng giáo sư cơ sở thông báo đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường kết quả cụ thể như sau: 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh 

đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/ Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

TS. Vũ Văn Hưởng

Phó Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

10/10/10

2

TS. Hoàng Khắc Lịch

Phó Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

10/10/10

3

TS. Đào Hoàng Tuấn

Phó Giáo sư

Kinh tế,

Kinh tế học

Học viện Chính sách và Phát triển

9/10/10

Danh sách gồm 3 ứng viên./.

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo Đại học

Sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo Đại học để khai báo thông tin cá nhân, đăng ký học phần, download đề cương học phần, xem lịch thi, xem kết quả ...

Chi tiết
Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Học bổng KKHT sinh viên hệ Liên kết quốc tế chương trình BBA – USF kỳ Xuân năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ Xuân năm 2022 cho sinh viên hệ Liên kết quốc tế, chương trình BBA - USF với tổng số ...

Chi tiết
Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kết quả trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3212/TB-ĐHKT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 9/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 9/2022)

Trong nửa đầu tháng 9 năm 2022, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học.

Chi tiết
Thông báo Lịch thi tuyển sinh SĐH Đợt 2 năm 2022

Thông báo Lịch thi tuyển sinh SĐH Đợt 2 năm 2022

Kèm theo Thông báo số 3050/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Tổ chức Tọa đàm khoa học: Xuất bản trên tạp chí khoa học được  Hiệp hội trường kinh doanh (CABS) xếp hạng

Tổ chức Tọa đàm khoa học: Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội trường kinh doanh (CABS) xếp hạng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, thông báo tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Xuất bản trên tạp chí khoa học được Hiệp hội trường kinh doanh (CABS) ...

Chi tiết
Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Thư mời viết bài gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trân trọng giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Economics and Business - ...

Chi tiết