Thông báo về việc nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên Chính quy học kỳ II, năm học 2022 – 2023

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN 16:15 07/02/2023

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ chính sách cho sinh viên bao gồm miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội.

Sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo của Nhà trường, mức miễn giảm học phí thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (miễn, giảm theo mức hệ chuẩn).

  1. Miễn, giảm học phí: Hồ sơ nộp 1 lần cho toàn khóa học. Riêng đối tượng DTTS hộ nghèo, hộ cận nghèo nộp bổ sung Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
  2. Hỗ trợ chi phí học tập: Hồ sơ nộp 1 lần cho toàn khóa học. Sinh viên nộp bổ sung Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng kỳ. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
  3. Trợ cấp xã hội: Nộp hồ sơ theo kỳ.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/02/2023. 

Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ gửi trực tiếp đến Phòng CT&CTSV, Phòng 502, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Mọi thắc mắc liên hệ: cô Trần Thị Thu Hưởng, email: huong_ttt@vnu.edu.vn. 

Lưu ý:  

- Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo. 

- Đối với sinh viên và sinh viên người dân tộc thiểu số chưa thuộc diện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sinh viên xem chi tiết mức hỗ trợ và hồ sơ phải nộp tại Thông báo.

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023

Thông báo chương trình học bổng K-T năm học 2022-2023

Thực hiện nội dung công văn số 1084/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, Trường Đại học Kinh tế thông báo về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T năm học 2022-2023 ...

Chi tiết
Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn Giao thông

Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn Giao thông

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về An toàn giao thông.

Chi tiết
Cuộc thi Online tìm hiểu về các Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Cuộc thi Online tìm hiểu về các Quy định của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của sinh viên về các quy định, quyền và nghĩa vụ của sinh viên khi học tập tại Trường và tạo ra sân chơi bổ ích, lý thú ...

Chi tiết
Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên khóa QH-2022-E nộp chứng chỉ tiếng Anh để chuyển đổi điểm học phần tiếng Anh B1, B2 và xét công nhận CĐR ngoại ngữ

Sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh trước 16h ngày 29/04/2023. Sau thời hạn này, chứng chỉ tiếng Anh chỉ được xét công nhận chuẩn đầu ra (không được miễn ...

Chi tiết
Hướng dẫn sinh viên Khóa QH-2022-E kê khai thông tin cá nhân vào quyển UEB Visa

Hướng dẫn sinh viên Khóa QH-2022-E kê khai thông tin cá nhân vào quyển UEB Visa

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng quyển UEB Visa tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc ...

Chi tiết
Thông báo kết quả học tập  học kỳ I năm học 2022-2023 lần 1  (Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E)

Thông báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 lần 1 (Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2022-E)

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm thi cuối kỳ mang theo thẻ sinh viên đăng ký tại Phòng Đào tạo - P.401 - Nhà E4 trước 12h ngày 22/3/2023. Nhà trường ...

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin

Nhà trường thông báo thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin.

Chi tiết
Bổ sung nội dung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

Bổ sung nội dung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy

Nhà trường thông báo quyết định bổ sung trong Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy từ kỳ II năm học 2022-2023.

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2022-2023 sau đăng ký học lần 1 trên Hệ thống cổng thông tin

Sinh viên liên hệ qua địa chỉ hòm thư trangdt.ueb@vnu.edu.vn/ trangdt.ueb@gmail.com , SĐT: 024.3754.7506 máy lẻ 306 để được giải đáp thắc mắc

Chi tiết