Đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Phòng Đào tạo 14:11 21/02/2024

Thông báo số 494/TB-ĐHKT ngày 21/02/2024 về việc đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 03 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội,

Căn cứ Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai) tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024 như sau:

1. Điều kiện tốt nghiệp

a. Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai: sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học thuộc ngành học thứ nhất);

b. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c. Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

d. Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,0 trở lên đối với chương trình đào tạo chuẩn; 2,5 trở lên đối với chương trình đào tạo chất lượng cao.

e. Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định:

- Đối với các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).

- Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).

f. Được đánh giá đạt các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất.

g. Được đánh giá đạt học phần kỹ năng bổ trợ (đối với sinh viên khóa QH-2018-E). 

h. Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai).

i. Đã tham gia nghiên cứu khoa học (đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23). 

j. Đã nộp học phí đầy đủ.

k. Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp

a. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn

(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn);

(2) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng tính tới ngày ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp; cho vào túi đựng;

(3) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

b. Đối với chương trình đào tạo thứ hai 

(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu)

(2) Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng;

(3) Bảng điểm tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng;

(4) Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng;

(5) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ngành 2, cho vào túi đựng;

(7) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

3. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

- Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: Từ ngày 22/02/2024 đến 27/02/2024. Sinh viên đăng ký tại link

- Thời gian nộp hồ sơ: Các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo của Trường nộp hồ sơ từ ngày 13/3/2024 đến ngày 15/03/2024. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo (P.401), Trường Đại học Kinh tế, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Người liên hệ: Ms. Nga - Điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 306. Email: thunga.phan@vnu.edu.vn. Hotline tốt nghiệp: 086.283.6665

LƯU Ý: 

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế /hoặc chứng chỉ do các đơn vị ngoài ĐHQGHN cấp /hoặc thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ với tư cách thí sinh tự do (theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 về việc hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên hệ đại học chính quy): Sinh viên cần nộp chứng chỉ để thực hiện thủ tục hậu kiểm theo thời gian quy định trước khi nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp. Sinh viên xem tại Thông báo theo đường dẫn sau: 
https://ueb.edu.vn/Sinh-Vien-Hoc-Vien/UEB/dang-ky-chuyen-diem-huy-diem-va-nop-chung-chi-tieng-anh-nam-2024-bac-dao-tao-dai-hoc/1777/1782/0/34790

- Sinh viên kiểm tra thông tin về các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh, tiếng Anh và Kết quả học phần Kỹ năng bổ trợ tại đường link http://kiemtrachungchi.ueb.edu.vn/

- Sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh nhưng chưa có thông tin trên trang kiemtrachungchi.ueb.edu.vn nộp bản sao công chứng chứng chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh hoặc bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành 02 học phần trên cho Ms. Vân Anh (P.401, nhà E4; điện thoại:  024.3754 7506/ máy lẻ 514; email: anhnv@vnu.edu.vn) trước khi làm các thủ tục để xét tốt nghiệp.

4. Danh sách sinh viên dự kiến đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

Phòng Đào tạo sẽ công bố trên website của Trường Đại học Kinh tế trước ngày 08/03/2024 theo đường dẫn https://ueb.edu.vn/Sinh-Vien-Hoc-Vien/UEB/SINH-VIEN/1777/1782/2196  để sinh viên biết và phản hồi các thông tin chưa chính xác.

Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Download Thông báo tại đây

Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5

Thông báo số 1114/TB-ĐHKT ngày 15/04/2024 về việc Sinh viên, học viên nghỉ học ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5.

Chi tiết
Thông báo đánh giá kết quả điểm rèn luyện của  sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên chính quy khóa QH-2022-E học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) trên Hệ thống cổng thông tin

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) trên Hệ thống cổng thông tin

Thông báo số 1053/TB-ĐHKT ngày 10/4/2024 về việc Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2023-2024 sau đăng ký học lần 3 (đối với khóa QH-2022-E) ...

Chi tiết
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo chương trình trao đổi sinh viên trong nước với Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chi tiết
Quyết định công nhận điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E học kỳ I năm học 2023-2024

Quyết định công nhận điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E học kỳ I năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách điểm rèn luyện của sinh viên khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024

Đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách đề cử sinh viên nhận học bổng Annex học kỳ 2 năm học 2023-2024 tới Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chi tiết
Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên chính quy khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2023-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo xét học bổng KKHT cho sinh viên chính quy khóa QH-2020-E, QH-2021-E và QH-2023-E học kỳ I năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐHKT, ngày 22/04/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Nhà trường ...

Chi tiết
Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Kế hoạch tổ chức Ngày hội UEB Open day - The Road to Success

Chi tiết
Quyết định trao học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Quyết định trao học bổng Đồng hành Vingroup - ĐHQGHN năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được trao học bổng Đồng hành Vingroup-ĐHQGHN năm học 2023-2024.

Chi tiết