Kế hoạch học tập kết hợp Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất dành cho sinh viên khóa QH-2022-E

Phòng Đào tạo 10:26 03/11/2023

Kế hoạch 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Giảng dạy ghép môn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Khóa 125 GDQP&AN

Căn cứ Công văn số 1075/QPAN-ĐT ngày 17/8/2023 về việc điều chỉnh thời gian học GDQP&AN ghép môn GDTC cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Căn cứ Kế hoạch số 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Kế hoạch giảng dạy ghép môn Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội học khóa 125 GDQP&AN

Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian học ghép QPAN và GDTC, cụ thể như sau:

  1. Thời gian đã thông báo: Từ ngày 29/11/2023 đến hết ngày 07/01/2024
  2. Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 07/01/2024

Sinh viên thuộc đối tượng được miễn học, miễn thi toàn bộ học phần hoặc miễn học nội dung thực hành kỹ năng quân sự (chi tiết mục 6 kế hoạch học tập) nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 18/11/2023.

Sinh viên xin hoãn học ghép QPAN & GDTC nộp đơn theo mẫu và nộp về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 18/11/2023.

Sinh viên khóa QH-2022-E download kinh phí học tập cần chuẩn bị tại đây.

Sinh viên download Kế hoạch học tập tại đây

Sinh viên các khóa cũ không vướng lịch học chuyên môn trong học kỳ I, năm học 2023-2024 đăng ký học QPAN tại link trước 16h00 ngày 18/11/2023.

Các Khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên để biết và thực hiện./.

Thông báo xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023

Thông báo xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHKT, ngày 17/11/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, ...

Chi tiết
Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Căn cứ kế hoạch 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Giảng dạy ghép môn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường ...

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024.

Chi tiết
Ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà trường ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, áp dụng từ học kỳ II năm học 2022-2023.

Chi tiết
Quyết định hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ I năm học 2023 - 2024

Quyết định hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ I năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách 38 sinh viên được nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách 50 sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Mỹ Đình với tổng giá trị là ...

Chi tiết
Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2023-2024

Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2023-2024.

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01/9/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh ...

Chi tiết