Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023

Phòng Đào tạo 16:39 30/10/2023

Kèm theo Thông báo số 3953/TB-ĐHKT ngày 24/10/2023 về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội,
Căn cứ Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2015 của Trường Đại học Kinh tế về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;
Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai) tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023 như sau:
1. Điều kiện tốt nghiệp
a. Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai: sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học thuộc ngành học thứ nhất);
b. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c. Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;
d. Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,0 trở lên đối với chương trình đào tạo chuẩn; 2,5 trở lên đối với chương trình đào tạo chất lượng cao.
e. Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định:
- Đối với các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo thứ hai: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).
- Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).
f. Được đánh giá đạt các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất.
g. Được đánh giá đạt học phần kỹ năng bổ trợ (đối với sinh viên Khóa QH-2017-E, QH-2018-E). 
h. Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai).
i. Đã tham gia nghiên cứu khoa học (đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23). 
j. Đã nộp học phí đầy đủ.
k. Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.
2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp
a. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn
(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (chuẩn, CLC);
(2) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng tính tới ngày ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp; cho vào túi đựng;
(3) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.
b. Đối với chương trình đào tạo thứ hai 
(1) Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu)
(2) Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng;
(3) Bảng điểm tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng;
(4) Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng;
(5) 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ngành 2, cho vào túi đựng;
(7) Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp
- Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:
Từ ngày 16/11/2023 đến 21/11/2023
Sinh viên đăng ký tại liên kết: https://forms.gle/gcoCgYHND3dHH5fq8
- Thời gian nộp hồ sơ:
Các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo của Trường nộp hồ sơ từ ngày 13/12/2023 đến 14/12/2023. 
- Địa điểm nộp hồ sơ
- Phòng Đào tạo (P.401), Trường Đại học Kinh tế, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Người liên hệ: Ms. Nga
- Điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 306.
- Email: thunga.phan@vnu.edu.vn
- Hotline tốt nghiệp: 086.283.6665
LƯU Ý: 
- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế /hoặc chứng chỉ do các đơn vị ngoài ĐHQGHN cấp /hoặc thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ với tư cách thí sinh tự do (theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 về việc hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên hệ đại học chính quy): Sinh viên cần nộp chứng chỉ để thực hiện thủ tục hậu kiểm theo thời gian quy định trước khi nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp. Sinh viên xem tại Thông báo theo đường dẫn sau: https://ueb.edu.vn/Sinh-Vien-Hoc-Vien/UEB/Dang-ky-chuyen-diem,-huy-diem-hoc-phan-nam-2023-Bac-dao-tao-dai-hoc/1777/1782/1802/33485.
- Sinh viên kiểm tra thông tin về các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh, tiếng Anh và Kết quả học phần Kỹ năng bổ trợ tại đường link http://kiemtrachungchi.ueb.edu.vn/
- Sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh nhưng chưa có thông tin trên trang kiemtrachungchi.ueb.edu.vn nộp bản sao công chứng chứng chỉ Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh hoặc bản gốc giấy xác nhận đã hoàn thành 02 học phần trên cho Ms. Vân Anh (P.401, nhà E4; điện thoại:  024.3754 7506/ máy lẻ 514; email: anhnv@vnu.edu.vn) trước khi làm các thủ tục để xét tốt nghiệp.
4. Danh sách sinh viên dự kiến đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp
Phòng Đào tạo sẽ công bố trên website của Trường Đại học Kinh tế trước ngày 10/12/2023 theo đường dẫn https://ueb.edu.vn/Sinh-Vien-Hoc-Vien/UEB/SINH-VIEN/1777/1782/2196 để sinh viên biết và phản hồi các thông tin chưa chính xác.
Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Download Thông báo tại đây

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4398/ĐHKT-ĐT ngày 27/11/2023 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024  Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4377/TB-ĐHKT ngày 23/11/2023 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học.

Chi tiết
Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Căn cứ kế hoạch 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Giảng dạy ghép môn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường ...

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4351/TB-ĐHKT ngày 21/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thông báo số 4348/TB-ĐHKT ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4347/TB-ĐHTK ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền hơn ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 11/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 11/2023)

Trong nửa đầu tháng 11 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4167/TB-ĐHKT ngày 8/11/2023 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết