Thư ngỏ của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh 09:29 30/10/2023

Cùng với định hướng đại học nghiên cứu ứng dụng thực tiễn và quốc tế hóa của Trường Đại học Kinh tế, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh ngày càng gia tăng sự hiện diện và sức ảnh hưởng, trở thành diễn đàn học thuật uy tín dành cho đội ngũ các nhà nghiên cứu và là môi trường dành cho nghiên cứu sinh thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học. 

Với sự nghiêm túc trong công bố khoa học và định hướng quốc tế hóa rõ ràng, Tạp chí tiếp tục nỗ lực khẳng định vị thế của Trường Đại học Kinh tế và có những đóng góp tích cực vào cơ sở dữ liệu phục vụ việc xếp hạng của toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt trong năm 2023, Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế ghi nhận mức tính điểm công trình là 1 điểm. Đây chính là sự ghi nhận về uy tín học thuật Tạp chí của cộng đồng khoa học nước nhà. 

Trong bối cảnh cục diện thế giới có nhiều thay đổi, với những chuyển động ở tầng sâu khoa học - công nghệ, kinh tế - vật chất và tầng cao an ninh, chính trị theo nhiều chiều, tác động rõ rệt đến đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, rất cần những quan sát, đánh giá chuyên sâu từ giới nghiên cứu. Với vai trò là diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh tiếp tục mang đến cho bạn đọc nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu cũng như bài viết tổng thuật của các nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước nhằm phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam và thế giới. Các bài viết đăng tải trên Tạp chí tập trung vào những vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết của nền kinh tế, góp phần gia tăng giá trị học thuật của Tạp chí cũng như đưa ra những khuyến nghị vận dụng trong bối cảnh Việt Nam.

Năm 2024, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh tiếp tục đăng tải các bài viết về các chủ đề trọng điểm sau:

- Cục diện kinh tế thế giới, tác động và hàm ý chính sách cho Việt Nam;

- Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công cuộc chuyển đổi số và tác động đến Việt Nam;

- Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và đổi mới mô hình tăng trưởng;

- Già hóa dân số, đô thị hóa, trung lưu hóa và biến đổi khí hậu; 

- Các vấn đề quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và khởi nghiệp…

Với nguyên tắc hoạt động dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt liêm chính khoa học, các bài viết đăng tải trên Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đều phải trải qua sự đánh giá nghiêm túc, quy trình phản biện chặt chẽ của các chuyên gia phản biện và Hội đồng Biên tập. Chúng tôi hoan nghênh và hy vọng tiếp tục nhận được các bài viết chất lượng của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà kinh tế và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Chính sự cộng tác tích cực của cộng đồng tác giả là động lực mạnh mẽ để Tạp chí tạo nên bản sắc riêng và có những đóng góp nổi bật hơn nữa trong ngành, trở thành một ấn phẩm khoa học chất lượng, uy tín. 

                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

                                                                             TỔNG BIÊN TẬP                                                                                                       

                                                                   PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024

Công văn số 4398/ĐHKT-ĐT ngày 27/11/2023 về việc hướng dẫn sinh viên dự thi học phần chung Học kỳ I năm học 2023-2024.

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024  Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4377/TB-ĐHKT ngày 23/11/2023 về việc Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2022-E, Bậc đào tạo Đại học.

Chi tiết
Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Căn cứ kế hoạch 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Giảng dạy ghép môn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường ...

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4351/TB-ĐHKT ngày 21/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thông báo số 4348/TB-ĐHKT ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4347/TB-ĐHTK ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy học kỳ II năm học 2022 - 2023

Nhà trường thông báo quyết định kèm danh sách sinh viên chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền hơn ...

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 11/2023)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật nửa đầu tháng 11/2023)

Trong nửa đầu tháng 11 năm 2023, một số văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo đại học. Nội dung tóm ...

Chi tiết
Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Thông báo số 4167/TB-ĐHKT ngày 8/11/2023 về việc lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024 Khóa QH-2020-E, QH-2021-E, QH-2023-E, Bậc đào tạo Đại học

Chi tiết