THÔNG BÁO

Thông báo Tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Thông báo Tuyển sinh Sau Đại học năm 2022

Kèm theo Thông báo số 432/TB-ĐHKT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Hướng dẫn xử lý khi có trường hợp F0, F1, nghi ngờ mắc Covid 19 tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Hướng dẫn xử lý khi có trường hợp F0, F1, nghi ngờ mắc Covid 19 tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Để tổ chức tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong năm học 2021-2022, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN xây dựng […]

Chi tiết
Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh UEB học tập trung tại giảng đường từ ngày 21/02/2022

Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh UEB học tập trung tại giảng đường từ ngày 21/02/2022

Trường Đại học Kinh tế thông báo sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc tất cả các hệ đào tạo trong nước và liên kết đào tạo quốc tế học tập trung […]

Chi tiết
Thông báo CT trao đổi tín chỉ tại ĐH Osaka, ĐH Kyushu, ĐH CHUO (Nhật Bản); ĐH Zurich (Thụy Sĩ); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

Thông báo CT trao đổi tín chỉ tại ĐH Osaka, ĐH Kyushu, ĐH CHUO (Nhật Bản); ĐH Zurich (Thụy Sĩ); Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo các chương trình trao đổi tín chỉ tại ĐH Osaka, ĐH Kyushu, ĐH CHUO (Nhật Bản); ĐH Zurich (Thụy Sĩ); Đại học Quốc […]

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật tháng 01/2022)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 01/2022)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 01/2022)[…]

Chi tiết
Thông báo: Số tài khoản ngân hàng BIDV Mỹ Đình cho sinh viên QH2021E Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (đợt 2)

Thông báo: Số tài khoản ngân hàng BIDV Mỹ Đình cho sinh viên QH2021E Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (đợt 2)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN thông báo bổ sung danh sách sinh viên đã có tài khoản BIDV (bao gồm việc mở thẻ BIDV thành công hoặc đã cung cấp số tài […]

Chi tiết
Thông báo: Hoãn phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2022

Thông báo: Hoãn phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo số 78/TB-ĐHKT.

Chi tiết
Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế -  ĐHQGHN (cập nhật tháng 11/2021)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 11/2021)

Những văn bản liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (cập nhật tháng 11/2021)

Chi tiết
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3309/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng Posco - Hàn Quốc năm học 2021-2022

Chi tiết
Chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (cho sinh viên QH-2021-E)

Chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (cho sinh viên QH-2021-E)

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3307/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng ADF - Hàn Quốc năm học 2021-2022 (dành cho […]

Chi tiết
 Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3306/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2021-2022

Chi tiết
 Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3427/ĐHKT-CTSV ngày 02/11/2021 về chương trình học bổng Nitori, Nhật Bản năm học 2021-2022

Chi tiết
 THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

THÔNG BÁO: Thu học phí kỳ I năm học 2021-2022 các chương trình đào tạo bậc Đại học

Theo thông báo số 3380/TB-ĐHKT trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo

Chi tiết

VIDEO