ĐĂNG KÍ HỌC BSKT

Đăng ký học bổ sung kiến thức

Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN 10:07 28/12/2021

Trường Đại học liên tục tổ chức các lớp bổ sung kiến thức cho các thí sinh có bằng đại học không đúng chuyên ngành.

Thí sinh đăng ký học bổ sung kiển thức tại link: http://tuyensinhsaudaihoc.ueb.edu.vn/lienhe.html

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ tài chính đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ tài chính đợt 1 năm 2023

<p>Kèm theo Thông báo số 447/TB-ĐHKT ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN</p>

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức  dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ đợt 1 năm 2023

<p>Kèm theo Thông báo số 4652/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN</p>

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

<p>Kèm theo Thông báo số 1558/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN</p>

Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Đợt 1 năm 2022

<p>Nhà trường thu hồ sơ đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức từ ngày 18/02/2022 đến 02/03/2022.</p>

Chi tiết