THỜI GIAN TUYỂN SINH

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học năm 2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 19:11 20/07/2022

Kèm theo Thông báo số 1080/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ phương án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế thông báo các mốc thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ như sau:

STT

Phương thức xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

Lệ phí

Mã chuyển khoản

Ghi chú

1

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

Chi tiết tại Phụ lục 1

2

Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2022 do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức

18/04 - 16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK01

Chi tiết tại Phụ lục 2

3

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 

 

 

 

3.1

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

Chi tiết tại Phụ lục 3.13. 2

3.2

Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN

18/04 - 16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK02

Chi tiết tại Phụ lục 3.3

3.3

Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

Chi tiết tại Phụ lục 3.43.5

3.4

Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN

18/04 - 16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK03

Chi tiết tại Phụ lục 3.6

4

Xét tuyển chứng chỉ quốc tế

 

 

 

 

4.1

Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp:

Phương thức 1: xét tuyển kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 14.0 điểm trở lên.

Phương thức 2: xét tuyển kết quả IELTS 6.5 trở lên kết hợp kết quả học tập trung bình 5 học kỳ bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển (môn Toán Văn/Vật lý/Địa/Sử) từ 16.0 điểm trở lên và kết hợp phỏng vấn

14/04 - 16/06/2022

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo 5 đợt như sau:

- Đợt 1: 14/04 - 25/04/2022

- Đợt 2: 26/04 - 09/05/2022

- Đợt 3: 10/05 - 23/05/2022

- Đợt 4: 24/05 - 06/06/2022

- Đợt 5: 07/06 -16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK04

Chi tiết tại Phụ lục 4.1

4.2

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT

14/04 - 16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK05

Chi tiết tại Phụ lục 4.2

4.3

Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT

14/04 - 16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK06

Chi tiết tại Phụ lục 4.3

4.4

Xét tuyển chứng chỉ A-level

14/04 - 16/06/2022

30.000đ/ hồ sơ

CK07

Chi tiết tại Phụ lục 4.4

5

Xét tuyển dự bị đại học, các huyện nghèo, dân tộc ít người

 

 

 

 

5.1

Xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học 

Trước 17h00 ngày 16/06/2022

 

 

Chi tiết tại Phụ lục 5.15. 2

5.2

Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo, dân tộc rất ít người

Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

Chi tiết tại Phụ lục 5.35.4

6

Xét tuyển sinh viên quốc tế

Theo Quy định của ĐHQGHN

 

 

Chi tiết tại Phụ lục 6.16.2

7

Xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

 

 

30.000đ/ hồ sơ

 

Chi tiết tại Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2022

* Lưu ý: Thời gian đăng ký xét tuyển có thể điều chỉnh khi có Hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN.